8 март в България

В България 8 март първоначално се отбелязва с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911 г., през 1915 г. е първото публично честване.

Като общобългарски празник той започва да се празнува след 9 септември 1944 г.

Отначало по предприятия, заводи, учреждения се правят събрания, на които се отчита приносът на жените в производството, културата, науката и обществения живот. След 1960 г. честването взема особено широки размери.

Започнал като политическо събитие на социалистите, празникът постепенно става част от културата на много страни (предимно Източна Европа, Русия и страните от бившия Съветски блок).

В някои страни денят губи политическата си окраска и става просто повод за мъжете да изразят своето признание и внимание към жените около тях.

У нас живеят около 250 хил. жени повече, отколкото са мъжете,

сочат данните на НСИ - 3,875 млн. жени и 3,629 мъже.

Според прогнозните данни на националната статистика в идните десетилетия тази пропорция може да се изравни и дори да се обърне в полза на мъжкото население у нас.

През 2020 г. у нас се очаква да живеят около 7 млн. българи - около 3,5 млн. мъже и около 3,6 млн. жени. През 2030 г. се очаква броят на българите да падне до около 6,5 млн. - около 3,3 млн. мъже и 3,2 млн. жени.

През 2050 г. има вероятност броя на българите да варира някъде около 6 милиона, като тук националната статистика дава превес на мъжете - 2,9 млн. мъже и 2,7 млн. жени.

Средната продължителност на живота към момента у нас е 70 години за мъжете и 77 - за жените, сочи статистиката.

Към настоящия момент на 1000 мъже у нас се падат 1068 жени, показват данните на НСИ. Относително равен брой мъже и жени живеят у нас в селата - по около 1 млн.

Чувствително е завишено присъствието на дамите в градовете -

те са с близо четвърт милион повече, отколкото мъжете.

Източник - vesti.bg